1. Rekisterinpitäjä
Erika L. Photography, y-tunnus: 2584719-5

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Erika Lempiäinen › info@erikaphotography.fi › 0400374783

3. Rekisterin nimi
Erika L. Photographyn asiakasrekisteri. Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Erika L. Photographyn asiakkaiden yhteystietoja yhteydenpitoa, laskutusta, markkinointia sekä yrityksen hallinnoinnin kannalta tarpeellisia tietoja.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaiden etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja kotiosoitteen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tai alaikäisen asiakkaan huoltajilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja käytetään asiakasviestintään, laskutukseen, sopimuksiin, toimituksiin ja kirjanpitoon.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen perusteet
Sähköinen materiaali: Rekisterin tietoja säilytetään Erika L. Photographyn työkoneella ja ulkoisilla kovalevyillä. Materiaalit on suojattu salasanalla. Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.

10. Tarkastusoikeus
Asiakkailla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot tai pyytää niihin korjauksia. Tarkastus- ja korjausvaatimukset on esitettävä rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tietojen korjausta
Kts. edellinen kohta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus ja vaatia häntä koskevien tietojen poistamista.

Vaatimukset tulee esittää rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti.​​​​​​​
Back to Top